SCB: Tjejer mår sämre

Tjejer mår sämre! Flickors välmående och känsla av trygghet ligger lägre än pojkars, enligt ny statistik

En ny rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) avslöjar att flickor i åldrarna 12 till 15 år upplever sämre välmående och känner sig mindre trygga jämfört med pojkar i samma åldersgrupp, både i skolan och i sina hemområden.

Enligt Undersökningarna om barns levnadsförhållanden, genomförd vart tredje år, svarar en överväldigande majoritet av både tjejer och killaratt de mår relativt bra och är oftast på gott humör. Men när det gäller att känna sig nedstämda eller ledsna är skillnaderna påtagliga. Medan 37 procent av flickorna rapporterar att de känner sig ledsna eller nere ganska ofta eller för det mesta, är motsvarande siffra bland pojkar 13 procent, enligt Helena Rudander, utredare på SCB.

Statistiken visar också betydande skillnader i fysisk hälsa. Nästan hälften av flickorna lider av huvudvärk minst en gång i veckan, jämfört med var fjärde pojke. Likaså rapporterar 44 procent av flickorna magont minst en gång i veckan, medan endast 16 procent av pojkarna gör det.

Tjejer rapporterar också oftare problem med sömnen, trötthet i skolan och att de hoppar över måltider. Stress är också vanligare bland flickor, där dubbelt så många känner sig stressade minst en gång i veckan jämfört med pojkar, enligt Rudander.

Skillnaderna sträcker sig även till trygghet. En betydligt större andel pojkar än flickor känner sig mycket trygga i skolmiljön och i sina bostadsområden.

Stora skillnader vad gäller dataspel

På det kulturella planet visar statistiken att flickor i högre grad än pojkar besöker bio, teater, konserter och bibliotek. Å andra sidan spenderar pojkar mer tid på dataspel, där över 60 procent av dem spelar minst tre timmar per dag under helger, jämfört med 29 procent av flickorna. Skillnaderna är också påtagliga på vardagar, enligt Rudander

Verifierad av MonsterInsights