Skara i topp: mest solel per invånare!

Skara i topp när det gäller solel visar undersökning.

Skara kommun toppar nu listan i länet när det gäller solel per invånare, enligt färsk statistik från Energimyndigheten. Under det senaste året har kommunen mer än fördubblat sin installerade solcellseffekt, med 13,1 megawatt ny solel ansluten till elnätet. Totalt finns nu 564 anläggningar i Skara, med en sammanlagd effekt på 20,9 megawatt. Det innebär att det nu finns 1 119,3 watt solceller per invånare, vilket är den sjätte högsta nivån i landet. Skara har också en högre frekvens av installationer per invånare jämfört med länet som helhet.

En betydande del av Skaras solel kommer från storskaliga anläggningar, med fem stycken som står för 43 procent av solelen i kommunen. Detta skiljer sig från många andra delar av landet där småskaliga installationer är vanligast. Den ökade utbyggnaden av solenergi kan delvis tillskrivas det gröna skatteavdraget, som höjdes vid årsskiftet 2023 och resulterade i avdrag för totalt 6,8 miljoner kronor i Skara under det året.

Ökar nationellt

På nationell nivå har antalet nätanslutna solcellsanläggningar nu passerat en kvarts miljon, med en rekordstor ökning. Småskaliga anläggningar, såsom villatak, har ökat betydligt och står för 60 procent av den totala solelseffekten i landet. Samtidigt har antalet stora anläggningar i megawattklassen nästan tiodubblats på några år.

 

Foto: ChristofferRiemer cc by 3.0

Verifierad av MonsterInsights