Skara krymper!

Den politiska ledningen har utgått från en stor befolkningsökning i Skara. Nu visar färsk statistik från SCB istället att Skara krymper.

Enligt nyligen släppt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) minskade Skaras befolkning från 18,755 invånare i december 2022 till 18,654 ett år senare. Denna negativa trend ställer nu Skarakoalitionens budgetprognoser inför allvarliga utmaningar.

I den nyligen godkända budgeten för 2024 räknade Skarakoalitionen med en befolkningstillväxt på 70 personer, vilket skulle generera skatteinkomster baserat på en befolkning på 18,928. Oppositionen hade dock förutsett en avtagande befolkningstillväxt och hävdade att den nuvarande politiken skulle hämma tillväxten – en prognos som nu verkar bekräftad.

Befolkning
Befolkningsstatistik december 22 och 23 från SCB

Enligt SCBs statistik är Skaras situation inte unik i Sverige. Barnafödandet har nått historiskt låga nivåer, och den totala befolkningsökningen över hela landet var den minsta sedan 2001. Bland de mest påtagliga nedgångarna var antalet födda barn per kvinna, vilket nådde det lägsta någonsin uppmätts.

Skatteverkets arbete med att avregistrera personer som inte längre bor i Sverige bidrog delvis till den administrativa nedgången, men SCB påpekar att även om dessa tas bort, är befolkningsökningen fortfarande den lägsta sedan 2005.

Förutom Skara drabbas flera kommuner runt om i landet av befolkningsminskning, med 193 kommuner som såg en nedgång under 2023. De största svenska städerna, inklusive Stockholm och Göteborg, rapporterar det lägsta antalet födda barn sedan 2005.

Göteborg hade dock den största absoluta befolkningsökningen, följt av Malmö och Stockholm. Nykvarn, Sundbyberg och Knivsta utmärkte sig med högst relativ ökning, medan Emmaboda, Dorotea och Filipstad upplevde de största procentuella minskningarna.

För Skara och många andra kommuner påverkar den nuvarande demografiska utvecklingen politiska beslut och ekonomiska beräkningar, vilket sätter press på lokala ledare att anpassa sig till den föränderliga verkligheten.

Verifierad av MonsterInsights