Skaraborna samarbetar när vädret och trafikläget utmanar!

Stora trafikstörningar i Skara får skaraborna att samarbeta. Väderläget påverkar hela samhället och varningar är utfärdade.

Onsdagen kommer att präglas av kraftigt snöfall och ökande vind i delar av södra och västra Götaland. Denna väderlek kan orsaka störningar i trafiken och påverka människors dagliga rutiner. Trafiksituationen förvärras av långsam framkomlighet på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning. Särskilt utsatta är vägar i öppna landskap, som exempelvis inte har hunnit snöröjas eller påverkas av trafikolyckor.

Buss-, tåg- och flygtrafiken kan förväntas drabbas av förseningar och möjliga inställda avgångar. Resenärer bör vara medvetna om att detta kan påverka deras planerade resor under dagen.

Ett område som kan drabbas extra är platser med luftburna elledningar. Vid temperaturer nära noll grader finns en risk för störningar i el- och teleförsörjningen i dessa områden.

Snöfallet, som förväntas vara mest intensivt mellan klockan 07.00 och 15.00 den 17 januari, kan ge mängder på 5-10 cm, lokalt upp till 15 cm. Vinden och snöfallet förväntas avta under eftermiddagen, med start i väster.

Det är viktigt för invånarna att vara medvetna om de potentiella riskerna och anpassa sina planer enligt de rådande väderförhållandena. I Skara kommun rapporteras redan stora problem med trafiken, och lokalbefolkningen samarbetar aktivt via Facebookgrupper för att hålla varandra informerade om utvecklingen av trafikläget.

Verifierad av MonsterInsights