Tufft för tjänstesektorn!

Almega

Det är tufft för tjänstesektorn i den konjunktur som råder. Branschen utmanas av den ekonomiska osäkerheten.

 

Almega rapporterar att återhämtningen för tjänstesektorn dröjer, trots ökande affärsvolym. Orderingången minskar fortfarande, och en tydlig nedgång i sysselsättningen bland tjänsteföretagen noteras. En oväntad nedgång i Inköpschefsindex (PMI) för privata tjänster i februari till 50,5 från 51,5 i januari indikerar en trög återhämtning.

Almega
Patrick Joyce, chefekonom Almega Foto: Kate Gabor

Patrick Joyce, chefekonom på Almega, kommenterar att trots att affärsvolymen stiger, minskar antalet anställda. Han betonar att tjänsteföretagen nu anpassar kostnader och skär ned på personal, särskilt markant inom arkitektur, bemanningsbranschen och till och med inom datakonsultområdet där tillväxten var stark tidigare.

Hopp om att efterfrågan kan vända uppåt senare i vår väcks, men den aktuella nedgången i sysselsättningen kastar en skugga över tjänstesektorns närmaste framtid.

Verifierad av MonsterInsights