Västra Götaland storsatsar på ny energi!

Västra Götaland storsatsar på ny energi: har beslutat om en överenskommelse för att ta ett kliv framåt i den gröna omställningen genom samverkan kring elproduktion och elnätskapacitet.

Västra Götaland storsatsar på ny energi med en överenskommelse om att kraftigt öka elnätskapaciteten och fossilfri elproduktion i de 49 kommunerna. Regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), betonar i ett pressmeddelande samarbetets vikt:

– Vi blir både starkare och snabbare tillsammans, och nu förväntar vi oss samma ambition på nationell nivå.

Fokus ligger på att möjliggöra snabb och kraftfull förstärkning av elnäten och utbyggnaden av fossilfri elproduktion, med målet att fördubbla produktionen till 15-20 TWh före 2030. Lars Holmin (M), vice ordförande i regionstyrelsen, understryker kopplingen till klimat och jobbtillväxt:

– Om vi möter efterfrågan på el gemensamt, stärker vi inte bara Västsverige utan även Sveriges ekonomi.

Med över 160 000 arbetstillfällen beroende av en omställning till fossilfri el i tillverkningsindustrin är elförsörjning avgörande för regionens arbetsmarknadsutveckling. Jonas Attenius (S), ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, påpekar att detta inte bara handlar om nya jobb utan i första hand om att bevara befintliga arbetstillfällen.

För att uppnå målen ska kommunalförbunden skapa översiktsbilder över elförsörjningen i samarbete med kommuner och region. Kommunerna, med sitt samhällsplaneringsansvar, ska proaktivt bidra till förstärkning av elnätet och lokal elproduktion. Västra Götalandsregionen tar ledarrollen med samverkansplattformar och stöttar omställningen genom investeringar i regional utveckling.

Theres Sahlström (M), ordförande i Skaraborgs kommunalförbund, betonar den starka viljan att hitta gemensamma lösningar:

– Vi förstår alla möjligheterna för Västra Götaland om vi skapar rätt förutsättningar för etablerad industri att utvecklas och ny att etablera sig här.

En överenskommelse som enligt Västra Götalandsregionen inte bara stärker regionens konkurrenskraft utan även positionerar den i den internationella ekonomiska arenan.

Verifierad av MonsterInsights