Kommunstyrelsen: förslag om 26 miljoner för markköp blev beslut om 36 miljoner!

I kommunstyrelsen igår blev förslaget om 26 miljoner till strategiska markköp ett beslut om 36 miljoner.

Skara kommunstyrelse tog igår ett enhälligt beslut att utöka investeringsbudgeten med 30 miljoner, vilket innebär en total ökning till 36 miljoner. Denna satsning är en respons på behovet av markköp för att uppnå det ambitiösa befolkningsmålet om 24,000 invånare år 2040 samt för att stödja tillväxtstrategin och landsbygdsutvecklingen.

Moderaterna, som lade fram förslaget om att tillföra ytterligare pengar till den planerade satsningen på strategiska markförvärv, yrkade på en ökning med ytterligare 10 miljoner, vilket kommunstyrelsen enigt ställde sig bakom. Därmed möjliggör kommunen investeringar på totalt 36 miljoner kronor, med fokus på att möjliggöra utbyggnaden av bostadsområden, företagsetableringar och samhällsservice.

Det framgår också att kommunen ser markinnehavet som avgörande för att uppnå sina mål och behöver öka sina valmöjligheter genom strategiska markförvärv. En del av de tidigare avsatta medlen för landsbygdsutveckling, nu utökat med 1,5 miljoner, ska stödja initiativ som Vallegårdens renovering, parkeringar och utegym.

Det beslutade investeringsbeloppet, kommer med vissa räntekostnader för markförvärv, men mark betraktas som en hållbar och långsiktig investering med förväntade framtida intäkter vid försäljning. Dessutom avslöjas att driftskostnaderna för investeringar som bygger på medborgardialogen i tätorter och landsbygd förväntas hållas under 100 tkr/år genom överenskommelser med föreningarna.

Skarakoalitionen lade också förslag om att nästa budgets underlag ska ge möjlighet till en eventuell återkommande utökning av budgeten för strategiska markköp vilket också en enig kommunstyrelse ställde sig bakom. Det understryker kommunens engagemang för att lägga kraft bakom tillväxtarbetet och möjliggöra för verksamhet och bostäder i det nuvarande expansiva läget.

Verifierad av MonsterInsights