Allt grövre kriminalitet gör att tullen beväpnar sig

Tullverket stärker säkerheten för sin uniformerade personal vid gränskontroller genom att tillåta tjänstepistoler, enligt den redovisning om beväpning och skyddsutrustning som överlämnades till regeringen idag.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson kommenterar beslutet:

– Vi står inför ökad kriminalitet och möter våldsamhet i gränskontroller. Det är nödvändigt att skapa tryggare arbetsförhållanden för vår personal.

Tidigare har civilklädda personal haft rätt att bära pistol, men nu slopas restriktionerna för uniformerad personal, motiverat av ökad organiserad brottslighet och större narkotikabeslag.

Charlotte Svensson understryker att behovet av beväpning är situativt, särskilt vid hantering och transport av stora narkotikabeslag. Beslut om beväpning kommer att delegeras till Tullverkets kontrollavdelning, som ska göra riskbedömningar för varje uppdrag.

Chefen för Tullverkets kontrollavdelning, Jennie von Alten, välkomnar möjligheten att fatta beslut om beväpning internt:

– Det är ett bra beslut att göra den bedömningen på kontrollavdelningen.

Beslutet att tillåta tjänstepistoler kommer efter en noggrann utredning som också inkluderade överväganden om elchockvapen och kroppskameror. Erfarenheter från andra myndigheter visar att kroppskameror kan minska risken för eskalering av hotfulla situationer. En pilotverksamhet med kroppskameror planeras för framtiden.

Tullverket påpekar att införandet av ökad beväpning kommer att ta tid, inklusive utbildning av personal och inköp av nödvändig utrustning. Charlotte Svensson betonar vikten av ökade budgetanslag från regeringen för att genomföra förändringen fullt ut.

Foto: Tullverket

Verifierad av MonsterInsights