”Den gröna omställningen kommer inte, den är här”

Byggföretagarna hade bjudit in branschen, samhällsutvecklare och Skaraborgs kommunalförbund till en branschdag på Knistad. Budskapet var tydligt, den gröna omställningen är enorm, den är här, och den kräver samarbete och satsningar.

Under Byggföretagens branschdag på Knistad, diskuterades det livligt om Skaraborgs framtid och roll i den pågående gröna omvandlingen av industrin och samhället. Med en pragmatisk lösningsinriktad syn på etableringar och en stark vilja att samarbeta, visar regionen sig vara ett attraktivt val för investeringar och utvecklingsprojekt.

Ett av de mest uppmärksammade exemplen är etableringen av Volvos batterifabrik i Mariestad. Beslutet att placera fabriken i Sverige motiverades av tillgången till fossilfri el, där Skaraborgs gemensamma resurser spelade en avgörande roll i valet av Mariestad som plats. Den ökande expansionen av Kriminalvården, med nästan 700 nya platser i Mariestad, betonar behovet av bostadsbyggande för att säkerställa rekrytering av kompetent personal.

– Samverkan är nyckeln till framgång, förklarade Tomas Kvarnrud, kriminalvårdsinspektör, under evenemanget. Att locka arbetskraft till regionen innebär också att skapa möjligheter för medföljande partners att hitta sysselsättning, vilket gynnar hela samhället.

Prognoser visar att byggandet av Volvos batterifabrik kommer att generera behovet av 3-5 miljoner hotellövernattningar under konstruktionsperioden. Klas Eriksson, nationell samordnare för den gröna omställningen i fordonsindustrin, en annan talare på evenemanget, poängterade vikten av att integrera satsningar och funktioner för att möta regionens utvecklingsbehov.

Klas ericson
Klas Ericson

Skaraborg pekades ut som ett av de områden i Sverige där etableringar och omvandlingstrycket är mest påtagligt. Liknande regioner, som Skellefteå och Luleå, har insett vikten av att prioritera bostadsbyggande för att stödja tillväxten. Med planer på att locka 30 000 nya invånare till regionen, är en av de stora frågorna varifrån människor kommer att komma. Förmodligen kan vi förvänta oss en betydande arbetskraftsinvandring från Europa men även regioner som Asien. En annan tendens man förutspår är att storstadsurbaniseringen kan komma att bytas ut till en flyttström till etableringsregionerna.

Någon måste gå före

För att lösa bostadsekvationen och skapa en hållbar framtid, uppmanas det till modiga beslut och tidig planering.
– Nån måste våga gå före, sade Fredrik Andersson, Byggföretagen Västerbotten, och bygga småhus och radhus för att locka arbetstagare som vill ha med sina familjer och trivas. Andersson delade med sig av erfarenheter från Skellefteå och menade att bostadsförsörjningen måste vara prio ett.

Skaraborg står inför en spännande framtid med utmaningar och möjligheter. Med rätt strategier och engagemang kan regionen leda vägen mot en stark och hållbar framtid var det samlade budskapet.

Med på konferensen var utöver företag och tjänstemännen även kommunalråd från Karlsborg, Skövde, Tidaholm, Götene och oppositionsråden från Götene och Skara.

Verifierad av MonsterInsights