Försvarsmakten positiva till veteranmonument i Skara!

Skara kommun tar ett steg närmare att hedra sina utlandsveteraner genom att överväga resningen av ett nytt veteranmonument.

 

Skara kommun har efter en motion om att resa ett veteranmonument i Skara inhämtat synpunkter från nationellt håll. Försvarsmaktens Veterancentrum välkomnar initiativet och ser det som en positiv början till att erkänna de insatser som Västergötlands och Skaras utlandsveteraner har gjort.

Idag finns det veteranmonument i endast 50 av Sveriges 290 kommuner. Detta antal växer när medborgarförslag eller motioner, som i fallet med Skara, läggs fram för kommunfullmäktige. Försvarsmaktens Veterancentrum har inga invändningar mot att kommuner reser minnesstenar eller veteranmonument för att hylla de utlandsveteraner som bor i området.

Varje kommun kan fritt utforma monument.

Det framkommer att det är upp till varje kommun att utforma och placera monumentet. Dock ger FM VetC en rekommendation att undvika att inkludera namn på omkomna utlandsveteraner för att undvika att någon glöms bort. De understryker också att ett minnesmonument inte bara hedrar veteranen utan också deras anhöriga, som har delat byrden genom att vara hemma med oro och uppgifter.

Försvarsmakten betonar att de inte kommer sätta upp monument runt om i landet och att det blir kommunens ansvar att finansiera och underhålla dessa. FM VetC avsätter endast medel för underhållet av två specifika monument, RESTARE och FN-minnesmärket på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Slutligen uppmuntras Skara kommun att presentera förslag på monumentets utformning, text och plats i staden. Försvarsmaktens Veterancentrum ser fram emot att höra om projektets framsteg och delar med sig av en bild som visar var alla utlandsveteraner i landet är bosatta, där det tydligt syns att Västra Götaland har många av dessa veteraner.

Kommunen uppmanas även att dela resultatet av sitt projekt och får som en kuriositet veta att Haninge kommun i Stockholm tidigare har kontaktat FM VetC med en liknande fråga, där svaret varit detsamma som det som nu ges till Skara kommun.

 

Foto: Axvalla hed är en av de platser som nämnts som lämplig för ett veteranmonument. Tommy Schalén, veteran, står bakom förslaget.

 

Verifierad av MonsterInsights