Insändare: ”UNRWA: En Organisation Präglad av Polariserad Politik och Etisk Brist”

Insändare


I skuggan av den pågående israelisk-palestinska konflikten har FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, stått som en kontroversiell aktör. År 2014 utsågs  Pierre Krähenbühl till generalkommissionär för organisationen, men hans mandat kom att präglas av påstådda missförhållanden och etiska övergrepp vilket slutligen ledde till hans avgång 2019 då Krähenbühl höll fast vid en falsk berättelse om att han knuffades ut av en Trump-Israel-judisk konspiration men hans spin motbevisades av de mest pro-palestinska UNRWA-tjänstemän, akademiker och journalister.

ICRC utnämnde precis den förra UNRWA-chefen Pierre Krähenbühl till sin nya chef, UN Watchs verkställande direktör Hillel Neuer sa att utnämningen var olämplig och uppmanade ICRC att avbryta den.

Pierre Krähenbühl som tvingades lämna UNRWA 2019 efter en fördömande intern etikrapport som involverade honom i en påstådd sexuell förbindelse med en anställd under världsresor, övergrepp av makt och korruption, vilket fick Schweiz, Belgien, Nederländerna och Nya Zeeland att frysa finansieringen vid den tiden och nu skall samme man leda ICRC.

Den interna utredning av UNRWA som avslöjade allvarliga etiska övergrepp, men i en förbryllande vändning blev Pierre Krähenbühl i stort sett fri från anklagelserna. Detta höjer allvarliga frågor om organisationens förmåga att självständigt bedriva en rättvis och opartisk utredning när dess högsta ledare själv är inblandad i skandaler.

En central anklagelse mot UNRWA kommer från Israel, som hävdar att organisationen underhåller konflikten genom att ge flyktingstatus till miljontals ättlingar till palestinier som flydde sina hem i samband med upprättandet av Israel 1948. Detta avviker från normen för flyktingstatus, vilken vanligtvis begränsas till de ursprungliga flyktingarna. Denna utökade definition av flyktingar har inte bara politiska konsekvenser utan har också bidragit till att förlänga konflikten snarare än att främja en hållbar lösning.

En annan anklagelse mot UNRWA är att dess skolmaterial förhärligar terrorism och främjar anti-israelisk propaganda. Detta är oroande, särskilt när organisationen har en viktig roll i utbildningen av palestinska ungdomar. UNRWA bör vara återhållsam i att undervisa i politiska ställningstaganden och istället fokusera på objektiv undervisning för att främja förståelse och dialog.

Under Krahenbuhls ledning anklagades UNRWA för att bli alltmer politiserad, en utveckling som underminerar dess roll som en neutral humanitär organisation. FN:s egen utredning bekräftade dessa anklagelser, vilket väcker frågor om organisationens integritet och förmåga att fungera oberoende av politiska påtryckningar.

Den finansiella krisen som UNRWA ställdes inför efter att USA och Israel beslutade att dra tillbaka sitt stöd förstärker ytterligare bilden av en organisation i kaos. President Joe Bidens senare återställande av stödet kan ses som ett politiskt motiv för att mildra spänningen i regionen snarare än som en bedömning av organisationens prestationer.

Sammanfattningsvis har UNRWA under de senaste åren hamnat i en virvel av politisering, etiska brister och finansiell instabilitet. För att återställa sitt anseende och effektivitet måste organisationen genomgå en noggrann reform och återgå till sitt ursprungliga uppdrag: att bistå palestinska flyktingar utan att bli en bricka i den politiska schackspel som präglar regionen. 

Tommy Schalén

Verifierad av MonsterInsights