Samhällsplaneringen vilar på lösan grund i Skara

Skylt om insändare

I Skara kommun är arbetet i full gång med översikts och detaljplaner. Något som kommer att påverka kommunens innevånare på olika sätt.

Framför allt kommer detta att drabba Varnhem. Det gamla och trygga Varnhem kommer att gå förlorat. En utveckling som ytterst få innevånare här bett om. Inte önskvärt kan man med fog säga.

Politiker av olika kulör har utan sans och förnuft, enats om ett befolkningsmål om 24 000 innevånare. Detta skall vara intaget 2030. Tror man !

Statistiska Centralbyrån (SCB) har en mycket ”nyktrare”lägesanalys än politiken i Skara. SCB som är en statligmyndighet talar om 18 500 innevånare i kommunen år 2040 !.( Källa: SCB befolkning )

Det vill säga i princip oförändrat mot nuläget. Jag väljer att luta mig mot SCB:s siffror. Varför gör inte skarapolitiken detta?

Jag upplever att politiken i Skara kommun ” killgissar ”när man t r o r att befolkningen här kan öka med cirka 5 500 innevånare fram till år 2030. – När man ändå är igång och gissar och fantiserar, kunde man ju lika gärna ha dragit till med 34 000 innevånare… Är detta verkligen något önskvärt.

Och vilka är i så fall argumenten för detta?

Det sorgliga i detta sammanhang är att dessa gissningar och fantasier, nu kommer att ligga till grund för samhällsplaneringen. Nej. Stoppa upp nu. Tänk efter. Gör om och gör rätt!

FO LIDGREN

Verifierad av MonsterInsights