Klart: Biologiska yrkeshögskolan i Skara får förnyat tillstånd

Förnyat tillstånd för värdefull utbildning i Skara när Biologiska yrkeshögskolan får fortsätta.

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, som nu har erhållit godkännandet från MYH att fortsätta driva eftergymnasiala utbildningar inom den gröna sektorn, tar stolt plats som den främsta leverantören av yrkeshögskoleutbildningar inom detta område. Belägen i Skara och med centrum där, har skolan också en närvaro på andra platser, inklusive Axevalla Hästcentrum och Naturbruksskolan Svenljunga, samt möjligheten till distansutbildning.

Fem utbildningar 2024

Med det kommande året 2024 kommer Biologiska Yrkeshögskolan att öppna upp för ansökningar till fem olika utbildningar inom de gröna näringarna. Dessa inkluderar agrotekniker, hovslagare, kvalificerad djurvårdare, klövvårdare och småskalig virkesförädling. Den omfattande utbildningsbredden gör Biologiska Yrkeshögskolan i Skara till den största yrkeshögskolan inom den gröna sektorn, vilket förstärker dess ställning som en ledande aktör inom området.

Genom att erbjuda dessa utbildningar strävar skolan inte bara efter att möta arbetsmarknadens behov inom gröna näringar utan ser också fram emot att spela en central roll i kompetensutvecklingen och utbildningen av framtidens experter inom lantbruk, djur och skog.

Skara satsar på gröna näringar

I Skara fattades ett politiskt beslut 2019 om att skapa en grön innovationsnod i Skara. Detta arbete är nu på gång att realiseras, så dagens besked om BYS är ett viktigt steg i ett pågående arbete.

Foto: Sofia Hottöfjäll och Madeleine Hjälm, rektorer på Biologiska yrkeshögskolan. Fotograf/Källa: Helena Skoog

Verifierad av MonsterInsights