Lägg ner projektet friskvårdssatsning!

Lägg ner projektet friskvårdssatsning, uppmanar insändarskribenten 

Skylt om insändare

 

I nättidningen Skara idag (26/1 24) står att läsa att den så kallade ´Skarakoallitionen´ föreslår en plan för ” ökad fysisk aktivitet och ett hälsosammare liv ”. Det hela låter ju lite ´klämkäckt´ så där. För det är väl ingen som motsätter sig ett hälsosammare liv och fysisk aktivitet. Och de positiva effekter detta för med sig för den enskildes välbefinnande?

Men frågan är om det ligger i det kommunala uppdraget och är förenligt med kommunens kärnuppgifter att hålla på med sådant. Nu slår den politiska majoriteten, det vill säga (S), (C), (V), (Mp) tillsammans med ´stödhjulen´ (Kd) och (L), på ´stora trumman´.

För här skall det nu enligt förslaget utformas en större ´bildningskampanj´ (trumpetfanfar…! )

– Vi skall ´folkbildas´. Och är skall det nu samarbetas mellan skolor, studieförbund, föreningar med flera aktörer. Den välbetalde kommundirektören skall enligt förslaget få i uppdrag att ägna sin arbetstid åt att ta fram en plan med bred förankring och samordna detta med olika intressenter och aktörer.

Men snälla nån då!

Jag föreställer mig att en chefstjänsteman och andra aktörer har mycket viktigare arbetsuppgifter att lägga sin arbetstid på.Och till vilka kostnader skall denna satsning ske, och hur skall målen (om det nu finns några) mätas?

– För inte så länge sedan höjdes skatten i kommunen med 40 öre. Där det bärande argumentet var resursbrist. Hur var det nu med den saken…?- Alla har väl ett egenansvar att själva söka information och att försöka hålla sig i trim.

Det behövs inga styrningar och kommunala ´pekpinnar´ för detta. Lägg ner projektet!

Det är väl bäddat i kommunen med bland annat vandringsleder, idrottshallar gym och motionsspår.

FO LIDGREN

Verifierad av MonsterInsights