Skara ska få en hållbarhetsstrategi

Oppositionen och ledningen

Skara ska få en hållbarhetsstrategi beslutade en enig kommunstyrelse

Efter diskussioner i kommunstyrelsen har Skara nu beslutat att ta fram en omfattande hållbarhetsstrategi. Ursprungligen föreslog den politiska ledningen att sätta Skara i rörelse genom att utveckla en handlingsplan i samarbete med lokala föreningar. Efter diskussioner i kommunstyrelsen har dock inriktningen breddats betydligt.

Den nya strategin omfattar nu inte bara folkhälsoperspektivet utan även social hållbarhet, samt miljö- och klimatfrågor. Oppositionsrådet Ylva Pettersson uttrycker sin tillfredsställelse med denna bredare ansats.

”Vi är mycket tacksamma för att kommundirektören nu tar fram en bred strategi istället för enbart ett arbete med att folk ska röra sig mer,” säger Pettersson. ”Vi tyckte att ingången från början var alldeles för smal och dessutom lite paternalistisk. Vi hade en bra diskussion i kommunstyrelsen och den här ingången är väldigt, väldigt mycket bättre. Inte minst med tanke på det stora tillväxtarbete vi är på väg in i, då är det viktigt att hållbarhet är ett parallellt perspektiv.”

Flera perspektiv på hållbarhet

Skara har länge legat lågt på den sociodemografiska skalan, och samtliga politiska partier i kommunen är eniga om vikten av att höja utbildningsnivån och sysselsättningsgraden. Den nya hållbarhetsstrategin syftar till att visa vägen framåt genom att värna om både människor och miljö.

Strategin förväntas bidra till att stärka den sociala sammanhållningen och skapa en mer hållbar framtid för alla invånare i Skara. Genom att integrera folkhälsa, social hållbarhet samt miljö- och klimatfrågor hoppas kommunen att kunna främja en positiv utveckling på flera plan.

Med denna bredare hållbarhetsstrategi tar Skara ett viktigt steg mot en mer hållbar och inkluderande framtid. Beslutet markerar början på ett arbete som syftar till att säkerställa att stadens utveckling sker med hänsyn till både mänskliga och miljömässiga behov.

 

Verifierad av MonsterInsights