Skicka ” klimatlöftena” dit de hör hemma !

Insändarskribenten är inte imponerad av klimatlöften 

Skylt om insändare

Jag följde delar av det senaste kommunfullmäktige i Skara ( 19/2 -24) på webben. Däribland diskussionen om att Skara kommun skall avge så kallade ”klimatlöften”. Det vill säga, majoriteten bestående av S, C,V, Kd, L och Mp drev på för att 21  dessa ” löften ”skulle antas. Detta utan närmare analys och eftertanke på något sätt. Mycket sånt i dagens Skarapolitik. Lyckligtvis lyckades oppositionen ( SD + M ), i kraft av sin styrka, stoppa planerna, och få hela sk*ten, förlåt ärendet ,återremitterat för vidare beredning.

Många konstiga dåligt underbyggda, dyrbara och tvetydiga saker där. Lägg ned det hela, är mitt remissvar!

Man kan med rätta ställa sig frågan om vissa ledamöter känner till skillnaden mellan dagligt väder och ”klimat”?– Tveksamtdär!

– Av debatten att döma verkar det vara si och så med dom kunskaperna. – ”Klimatet” har blivit någon form av ´religion´kring vilket allting skall kretsa i samhällsdebatten. Om man kostar på sig att ironisera lite grand, skulle man kunna likna ´klimatlöften`, vid en form av ´trosbekännelse´.

Många har i sin okunskap fastnat vid ett totalt feltänk kring CO2 ( koldioxid ).

Och tror i sin stora enfald att denna är en luftförorening…

Så är det naturligtvis inte. – Det vet alla som fått godkänt på biologilektionerna i skolan , att CO2             ( koldioxid ) är ´livets gas´ och ingår i fotosyntesen. En förutsättning för allt  liv på planeten.

Jag blir bekymrad när jag bland annat hör Mp:s  enda representant från talarstolen stå och orera om än det ena. Om än det andra. Jag har fått intrycket att Mp tror sig veta (fantastiskt!) hur det går att stabilisera ” klimatet ”vid en form av idealtemperatur. Inom kommunens gränser….ehh. Detta genom att ”pungslå” kommunens skattebetalare med ytterligare kostnader. Ridå !

F O LIDGREN. Varnhem

Som inte planerar att avge några ”klimatlöften ”

Verifierad av MonsterInsights