Trenden fortsätter: Vi förbrukar mindre el.

Trenden med lägre elförbrukning fortsatte under 2023 

Under större delen av 2023 fortsatte trenden med minskad energiförbrukning. E.ON rapporterar att eldistributionen till hushåll och mindre företag minskade med 8 procent jämfört med 2022. Om man inkluderar de större företagen  blir den totala minskningen 4 procent enligt E.ON.

Trots den generella minskningen under året ökade förbrukningen i december, där hushåll och mindre företag ökade sin förbrukning med 10 procent jämfört med 2022. Om man räknar in de större företagen ökade den totala förbrukningen med 8 procent.

E.ONs presschef, Patric Elmén, påpekar att sparsamhet präglade energiåret 2023, med många som anpassade sig till Europas energikris och markant minskade sin förbrukning.
Siffrorna är justerade för temperaturvariationer.

Verifierad av MonsterInsights