Axvalls IF Skapar Välkomnande Vinterbadarställning vid Vingsjön efter initiativ i medborgardialogen

Axvalls IF har tagit ett kreativt steg för att förbättra vinterbadarupplevelsen vid Vingsjön genom att snabbt bygga en praktisk ställning för kläder och handdukar. Idén föddes under en uppföljning av medborgardialogen och tack vare det snabba agerandet från Stig Larsson och Rolf Fält är den nya ställningen nu på plats.

Initiativet uppstod när vinterbadarna framförde önskemål om en mer robust och användarvänlig plats att hänga kläder och handdukar på. Stig och Rolf, snabba och engagerade medlemmar i Axvalls IF, omsatte genast idén i handling och skapade en praktisk lösning på mindre än en vecka.

Denna framgångsrika satsning är ett lysande exempel på hur ett aktivt föreningsliv kan lyssna på medborgarnas behov och omsätta deras idéer i konkreta åtgärder. Axvalls IF, som en mångsidig förening, visar inte bara sitt engagemang för vinterbadarna utan bidrar också brett till samhället genom ungdomsverksamhet, stöd för äldre och investeringar i det lokala samhället.

Det understryker vikten av att uppmuntra medborgardialoger och stöd till föreningslivet i alla tätorter. I hela Skara kommun blomstrar ett rikt och fantastiskt föreningsliv, och Axvalls IF:s snabba reaktion på vinterbadarnas önskemål illustrerar hur dessa dialoger kan omvandlas till positiva förändringar för hela samhället.

Denna lilla, men betydelsefulla förbättring på Vingsjön inte bara främjar det aktiva vinterbadandet utan visar också hur ett samhälle kan dra nytta av de positiva krafter som ett engagerat föreningsliv kan generera. Stig Larsson och Rolf Fält, med sitt snabba agerande, har inte bara skapat en praktisk lösning för vinterbadare utan även gett en liten utmaning till övriga föreningar. Vad blir nästa idé som förverkligas?

(Vingsjön bjuder just nu på uppfriskande 1,5 grader åt hugade badare!)

 

Verifierad av MonsterInsights