LEDARE: Debatten i Skara polariserar och fördummar. Vi kan bättre!

I Skara präglas debatten av två polariserande hållningar som förvränger bilden av vår kommun.

Å ena sidan har vi en tendens att överdrivet framhäva det positiva – en idyll där föreningslivet blomstrar, centrumhandeln går strålande, och våra kommunala tjänstepersoner excellerar. Å andra sidan finns de trollande rösterna på sociala medier, som ser enbart det negativa; påståenden om att Skara är ett brottscentrum, att inget roligt någonsin händer, och att ingen vill bo här, i Skara är minsann maten äckligare, politikerna dummare och vädret sämre än någon annanstans.

I Skaras debattlandskap är det också oroande att insändarspalterna tycks vara i händerna på en handfull individer. Hur kan det vara acceptabelt att en så begränsad grupp ensamma dikterar tonen i diskussionen, där rosor och hat sprids från ett extremt snävt perspektiv? Varför tillåts insändarspalterna att fungera som verktyg för dessa få personer, som får höja vissa till skyarna medan andra förföljs och trakasseras utan att det ifrågasätts? Följden blir också att sakinläggen drunknar i en flod av personangrepp. Och när rubrikerna blir svartare och svartare blir det svårare och svårare för läsarna att se skillnaden. För Skara är det en demokratisk katastrof när fula personangrepp och tuff sakkritik dras över samma kam och kallas ”tjafs”. 

Debatten måste bli hederligare, och bättre.

Är det inte dags att bryta detta monopol över debatten och ge plats åt en bredare representation av åsikter och perspektiv? Hur kan vi hoppas på en ärlig och balanserad diskussion när det är så få som styr narrativet och där vissa ges frikort till personangrepp och påhopp av sånt slag att resten av skaraborna, och lidköpingsborna, skäms ögonen ur sig? Det är hög tid att reflektera över vem som egentligen äger debatten och varför några få personer får dominera, medan mångfalden av röster tystnar.

Den saknade guldmedelvägen, en konstruktiv och ärlig debatt, förloras i detta pendlande mellan de två ytterligheterna. Vi bör istället fokusera på en nyanserad diskussion som reflekterar både det som är positivt i Skara och de områden där förbättring krävs. Att lyfta fram verkliga framgångar och samtidigt vara öppna för att diskutera utmaningar är avgörande för stadens utveckling.

Att låta dessa fördummande, polariserade och polariserande diskussioner dominera är skadligt för Skara. Vi behöver en seriös dialog som är grundad i verkligheten och som ger oss möjlighet att bygga på det som redan är bra, samtidigt som vi adresserar och löser de faktiska problemen.

Det är dags att bryta den destruktiva cykeln och gemensamt forma en debatt om Skara som återspeglar både dess styrkor och förbättringsområden på ett balanserat, konstruktivt och intellektuellt hederligt sätt.

Verifierad av MonsterInsights