Nu lämnar Jula den här branschen

Jula meddelar att man gör förändringar och lämnar finansbranschen.

Jula Holding har genomgått förändringar när Jula officiellt avslutade sitt engagemang inom finansbranschen den 1:a januari 2024. Wästgöta Finans, Julas bank, har sedan årsskiftet upphört med att erbjuda privatlån och istället inlett ett partnerskap med Moank AB, en aktör med fokus på privatlån, sparkonton och låneskydd.

Historien bakom detta strategiska skifte går tillbaka till 2019, när Jula Holding tog steget in i finansbranschen och grundade Wästgöta Finans. Bankens kontor integrerades med Julas huvudkontor, vilket speglade det nära samarbetet inom koncernen. Vid den tiden talade Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef för Jula Holdingkoncernen, om synergier och ett starkt varumärke nära Julas kärnvärden.

Wästgöta Finans breddade sitt finansieringserbjudande vid bildandet, och privatlån blev en nyckelkomponent i deras tjänsteutbud. Från och med årsskiftet har dock banken tagit ett strategiskt beslut att avsluta privatlån och istället samarbeta med Moank AB för att möta kundernas behov av lånealternativ.

Bankens storlek och omfattning är också värd att notera. Enligt den senaste tillgängliga årsredovisningen från 2022 hade Wästgöta Finans en utlåning på cirka 346 miljoner kr, vilket placerar dem som en av de mindre aktörerna på marknaden. Jämfört med andra bankföretag ägda av handelsföretag, som ICA-banken och MedMera Bank, framträder Wästgöta Finans som en nischbank med endast 9 anställda under det senaste räkenskapsåret.

Denna övergång markerar en ny fas för Wästgöta Finans och dess koppling till Jula Holding, samtidigt som de anpassar sig till förändrade marknadskrav och behov.

Verifierad av MonsterInsights