Köerna till BUP växer

Köerna till BUP växer visar en färsk undersökning och många regioner klarar inte vårdgarantin.

 

En granskning av barnens väntetider för första besök på BUP avslöjar betydande regionala skillnader och en oroande trend. Under 2023 var över 50 procent av barnen som sökte sig till BUP tvungna att vänta längre än vårdgarantin på 30 dagar, den högsta andelen de senaste tio åren.

Region Gotland sticker ut med endast 5 procent som väntar längre än garantin, medan Region Västerbotten dras med en alarmande 90 procent. I Västra Götaland tvingas 48 procent av barnen vänta längre än garantin. Johan Lahne, näringspolitisk expert, poängterar att de långa väntetiderna är påfrestande för barnen och deras föräldrar, och att samhället måste prioritera dessa frågor.

Vårdgarantin
Foto: Vårdgivarna

Under 2023 ökade inflödet av nya barn till BUP med 5 000 jämfört med året innan och med hela 12,000 under den senaste 10-årsperioden. En möjlig förklaring är en sämre tillgänglighet under pandemin, vilket kan ha skapat ett uppdämt behov.

Björn Arnek, branschekonom, understryker att med 43,000 nya barn som sökte hjälp under 2023, en ökning med 40 procent på tio år, har vården inte kunnat svara upp emot de ökade behoven. Vårdgarantin tycks vara satt ur spel på många håll i landet, vilket kräver både regionernas och regeringens uppmärksamhet för att säkerställa barnens långsiktiga välbefinnande och förtroende för vuxenvärlden

Verifierad av MonsterInsights