Turkiskt ja till Sverige i Nato!

Turkiska parlamentet har röstat ja till att ratificera Sveriges Nato-ansökan. Efter lång väntan har det turkiska parlamentet äntligen godkänt att Sverige blir medlem i Nato, […]

Verifierad av MonsterInsights